* ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกันแล้วแต่บุคคล

น้องโดนัท 1 ในผู้เข้าร่วมกิจกรรม Cho12 Change Your Life
สามารถลดไปได้ 10.9 กก. รอติดตามคลิปวิดีโอของน้องโดนัท
เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน เร็วๆนี้ แน่นอนค่ะ