* ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกันแล้วแต่บุคคล

ขอบคุณรีวิวจากคุณลูกค้าด้วยนะคะ
ลดไป 7 กก. หุ่นสวยแบบธรรมชาติ
น้ำหนักลดลงอย่างต่อเนื่องไม่โทรม
ต้อง Cho12 เท่านั้น!!