เช็ครหัสสินค้า Cho12

วิธีดูเลขรหัสสินค้า

ใช้เหรียญขูดแถบสีเงินด้านหน้ากล่อง แล้วนำรหัสสินค้าที่ได้กรอกลงในช่องด้านบน เพื่อตรวจสอบว่าเป็นสินค้าของแท้จากบริษัทหรือไม่

หมายเหตุ 1 รหัสสินค้า สามารถตรวจสอบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น