* ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกันแล้วแต่บุคคล

“จุดเปลี่ยนอยู่ที่ภาพนี้ภาพเดียว หลังจากเห็นตัวเองจากภาพที่ถูกถ่ายโดยบังเอิญ

ต้องขอบคุณคุณเนย CEO Cho12 ที่แนะนำให้ลอง ลงจริง ลดจริง ปลอดภัย ตอนนี้ลงไป 13 กก. ชีวิตเปลี่ยน สุขภาพดีขึ้น ทำอะไรคล่องตัว Cho12 เอาอยู่จริงๆ” อาจารย์ป๊อบ