เผยเคล็ดลับหุ่นสวยสุขภาพดี ในรายการปากโป้ง

เผยเคล็ดลับหุ่นสวยสุขภาพดี ในรายการปากโป้ง

* ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกันแล้วแต่บุคคล พบกับ Cho12 ในรายการปากโป้งวันที่ 20 เมษายน 2559 ทางช่อง 8 เวลา 11.15-12.05 น. และ 15.40-16.30 น. เนย-โชติกา chang your life เผยเคล็ดลับหุ่นสวยสุขภาพดี จากผู้ใช้จริง อ.ป็อบ ลดลงถึง 22 กก ภายใน 4 เดือน ใช้ cho12...