* ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกันแล้วแต่บุคคล

กินดึก กินเยอะ ไม่กลัวอ้วน
ขอบคุณคุณกรีนที่ไว้วางใจให้ Cho12 ดูแลหุ่นสวยนะคะ