* ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกันแล้วแต่บุคคล

ขอบคุณคุณแก้ว ที่ไว้วางใจให้ Cho12 ดูแลหุ่นสวย

ไม่ต้องกังวลกับทุกมื้ออาหาร ง่ายๆแค่จัด Cho12 ก่อนอาหาร 10 นาทีทุกมื้อนะคะ