รีวิวจาก CELEBRTIES

รีวิว Cho12 คุณมารี

* ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกันแล้วแต่บุคคล ตัวช่วยหุ่นสวย สุขภาพดี กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วน ขอบคุณรีวิวจากคุณมารี ที่ไว้วางใจให้ Cho12...

รีวิว Cho12 คุณหยาดทิพย์

* ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกันแล้วแต่บุคคล ตัวช่วยหุ่นสวยสุขภาพดี ที่ดาราและนักแสดงไว้วางใจ ขอบคุณคุณหยาดมากๆนะคะที่ไว้วางใจให้ Cho12...

รีวิว Cho12 จากคุณกรีน AF

* ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกันแล้วแต่บุคคล กินดึก กินเยอะ ไม่กลัวอ้วน ขอบคุณคุณกรีนที่ไว้วางใจให้ Cho12...

รีวิว Cho12 คุณแก้ว เฟย์ ฟาง แก้ว

* ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกันแล้วแต่บุคคล ขอบคุณคุณแก้ว ที่ไว้วางใจให้ Cho12 ดูแลหุ่นสวย ไม่ต้องกังวลกับทุกมื้ออาหาร ง่ายๆแค่จัด Cho12 ก่อนอาหาร 10...

รีวิว Cho12 คุณเฟย์ เฟย์ ฟาง แก้ว

* ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกันแล้วแต่บุคคล ขอบคุณรีวิวจากคุณเฟย์ ด้วยนะคะ Cho12 ยอดขายอันดับ 1 ที่ดาราและนักแสดงไว้วางใจ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและควบคุมน้ำหนัก ปลอดภัย...

คุณเมย์ เฟื่องอารมณ์

* ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกันแล้วแต่บุคคล จะกินอะไรก็อร่อย มี CHo12 เป็นตัวช่วย ขอบคุณคุณเมย์ เฟื่องอารมณ์ ที่ไว้วางใจ cho12...

คุณเอ็ม อภินันท์

* ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกันแล้วแต่บุคคล ขอบคุณคุณเอ็ม อภินันท์ ลูกค้าประจำตั้งแต่เราเปิดตัว...

คุณมายด์

* ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกันแล้วแต่บุคคล ขอบคุณคุณมายด์ ที่ไว้วางใจให้ Cho12 ดูแลหุ่นสวย อร่อยได้ทุกมื้อ...

หมายเหตุ: ผลที่ได้อาจแตกต่างกันแล้วแต่บุคคล