* ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกันแล้วแต่บุคคล

จะกินอะไรก็อร่อย มี CHo12 เป็นตัวช่วย ขอบคุณคุณเมย์ เฟื่องอารมณ์ ที่ไว้วางใจ cho12 ค่ะ