* ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกันแล้วแต่บุคคล

ขอบคุณคุณมายด์ ที่ไว้วางใจให้ Cho12 ดูแลหุ่นสวย อร่อยได้ทุกมื้อ ไม่ต้องกลัวอ้วน